Be Inspired

PTS 400 M15

PTS 400 M15

مجموعه: سنسور پارک
قیمت: 6,950 ریال

1.نمایش خطی و چپ و راست سنسور ها

2.اعلام هشدار رسیدن به نزدیکنرین فاصله تا مانع به حالت سخنگو

3. 4 سنسور دیجیتال (%100 بدون خطا)

4.نمایش متراژ تا مانع بر روی نمایشگر