Be Inspired

PTS 400 V1
PTS 400 V1

PTS 400 V1

مجموعه: سنسور پارک

1.نمایش تفکیک شده سنسور ها

2.اعلام هشدار رسیدن به نزدیکنرین فاصله تا مانع به حالت سخنگو

3. 4 سنسور دیجیتال (%100 بدون خطا)

4.نمایش متراژ تا مانع بر روی نمایشگر